Horn Razor Handles

Wood Razor Handle

Wood Razor Handle

Made of Rose Wood

Size: All sizes are available

Available Wood: Ebony Wood, Sheesham Wood, Red Wood, Rose Wood, Black Palm Wood, Cherry Wood, Teak Wood, Mango Wood